Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT MẠCH VÒNG DÒNG ĐIỆN CHO BỘ CHỈNH LƯU TÍCH CỰC MỘT PHA

Bùi Văn Huy

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp điều khiển trượt mạch vòng dòng điện cho bộ chỉnh lưu tích cực một pha. Phương pháp điều khiển phải điều khiển ổn định được điện áp trên tụ một chiều theo giá trị đặt và đảm bảo chất lượng dòng điện chạy qua cuộn cảm ngay cả khi có sự thay đổi của tải. Những kết quả mô phỏng đã minh chứng khả năng làm việc tốt của bộ biến đổi khi được điều khiển bằng luật điều khiển trượt cho mạch vòng dòng điện.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009