Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN CHO CÁC ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP THẤP ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỞI BIẾN TẦN PWM

Nguyễn Mạnh Quân, Hoàng Mai Quyền

Tóm tắt


Chất lượng cách điện của các stator được sử dụng trong bộ phận điều áp và quạt gió của những máy bay thế hệ mới đã được phân tích và đánh giá. Các thử nghiệm được tiến hành thông qua phép đo ngưỡng điện áp phóng điện cục bộ. Ảnh hưởng của việc đai dây và áp suất không khí đối với độ tin cậy của hệ thống cách điện cũng được làm rõ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009