Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG MUA SẮM TRÊN MẠNG XÃ HỘI - TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRUYỀN MIỆNG ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG: NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Lê Võ Hoàng Liễu, Hồ Nhật Quang

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của truyền miệng, sự tin tưởng và giá trị cảm nhận như là những yếu tố dự đoán hành vi khách hàng đối với thị trường thực phẩm chức năng trên các trang mạng xã hội. Dựa trên các mối quan hệ được đề xuất đối với các yếu tố truyền miệng, sự tin tưởng, giá trị cảm nhận, ý định mua hàng và quyết định mua hàng, mô hình nghiên cứu đã được thiết lập. Một cuộc khảo sát đã được tiến hành và thu thập được 381 phản hồi từ những người đã từng mua thực phẩm chức năng thông qua các trang mạng xã hội. Áp dụng phương pháp định lượng và các kỹ thuật kiểm tra, kết quả nghiên cứu cho thấy, ý định mua hàng và quyết định mua hàng của người tiêu dùng được dự đoán dựa vào yếu tố truyền miệng, sự tin tưởng và giá trị cảm nhận; sự truyền miệng được xem là yếu tố dự đoán có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tin tưởng; ngoài ra, sự tin tưởng cũng có ảnh hưởng tích cực đến giá trị cảm nhận. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, tồn tại mối quan hệ tích cực giữa ý định mua hàng và quyết định mua hàng của khách hàng. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số chiến lược đối với người bán và nhà cung cấp thực phẩm chức năng thông qua mạng xã hội.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009