Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NỮ SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Nguyễn Phương Mai, Lưu Thị Minh Ngọc, Trần Hoàng Dũng

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm khám phá và xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định khởi nghiệp của nữ sinh viên ngành QTKD đang học tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. TPB là căn cứ hình thành mô hình nghiên cứu. Kết quả khảo sát 434 nữ sinh viên cho thấy, thái độ cá nhân, sự hỗ trợ từ chương trình đào tạo có ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009