Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NHỰA THẢI Y TẾ ĐẾN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BITUM

Đặng Hữu Trung, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thế Hữu, Trịnh Thị Hải, Nguyễn Minh Việt

Tóm tắt


Các loại phụ gia được biết đến để cải thiện các tính chất của bitum trong các ứng dụng đặc biệt cho rải đường như chất thải nhựa hay cao su. Bài báo này nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhựa thải polypropylen (PP) ở các hàm lượng 3%, 6%, 9% và 12% lên các đặc tính kỹ thuật của bitum. Đã tiến hành xác định các tính chất cơ học và phân tích nhiệt vi sai của nhựa thải PP. Các tính chất cơ bản như độ kim lún, điểm hóa mềm và độ đàn hồi đã được nghiên cứu, kết quả cho thấy độ kim lún giảm, điểm hóa mềm và độ đàn hồi của bitum tăng khi tăng hàm lượng nhựa thải polypropylen.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009