Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ LÀM VIỆC ĐẾN QUÁ TRÌNH KHOAN CỦA KHOAN XOAY ĐẬP

Lưu Minh Hùng, Lê Trọng Cường, Bùi Văn Hải

Tóm tắt


Trên cơ sở kết quả nghiên cứu quá trình làm việc của thiết bị khoan xoay đập bài báo tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số thông số làm việc đến quá trình khoan của máy khoan xoay đập. Với kết quả thu được, cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số đến quá trình khoan, từ đó đưa ra các lựa chọn thông số làm việc hợp lý cho máy khoan xoay đập làm việc đạt hiệu quả cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009