Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU QUÁ TRÌNH PHAY KHÔ THÉP SKD61 ĐỂ GIẢM CÔNG SUẤT CẮT VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Tuấn Nhật

Tóm tắt


Thông số công nghệ tối ưu đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu suất năng lượng và chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu này xây dựng mối liên hệ phi tuyến giữa các thông số công nghệ với công suất cắt Pc và độ nhám bề mặt Ra quá trình phay khô thông qua phương pháp đáp ứng bề mặt. Thông số công nghệ được xem xét bao gồm tốc độ trục chính S, chiều sâu cắt ap, và lượng tiến dao fz. Các thí nghiệm được thực hiện với thép SKD61 trên máy phay CNC. Mục tiêu của quá trình tối ưu hóa các thông số công nghệ là giảm công suất gia công và độ nhám bề mặt. Thuật toán di truyền đa mục tiêu được sử dụng để tìm giá trị tối ưu của các thông số công nghệ. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra một giải pháp phù hợp để giảm công suất cắt và độ nhám bề mặt. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa phương pháp bề mặt đáp ứng và thuật toán di truyền đa mục tiêu có thể coi là một phương pháp hiệu quả để mô hình và tối ưu hóa quá trình phay khô.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009