Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DAO ĐỘNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁNH TAY NGƯỜI

Nguyễn Hữu Dính, Chu Khắc Trung

Tóm tắt


Dao động đã trở thành một vấn đề quan trọng trong kỹ thuật. Sự phát triển của công nghiệp và các thiết bị cầm tay làm cho mục đích nghiên cứu càng trở nên quan trọng hơn. Ngày nay, nghiên cứu ảnh hưởng của dao động đến cơ thể con người là vấn đề cần thiết. Trong bài báo này, các tác giả tiến hành phân tích tác động của dao động đối với con người. Nghiên cứu đã đề xuất tính toán động lực học đối với cánh tay người theo phương dao động thẳng đứng. Nghiên cứu cũng đã đưa ra mô hình dao động ba bậc tự do của hệ thống cánh tay người. Trong đó bàn tay người được tác động bởi một lực điều hoà F(t) = F0sinWt. Kết quả đã cho thấy được các đáp ứng động lực học của tay người dưới tác dụng của lực điều hòa, nó giúp nghiên cứu sâu hơn về tác động của dao động tới con người.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009