Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT SCADA CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT QUA MẠNG INTERNET TRÊN CƠ SỞ PLC S7-1200

Nguyễn Đức Điển, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Cao Cường

Tóm tắt


Internet đang ngày càng mở rộng với những khái niệm như công nghệ số, IOT (Internet of things), cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến lĩnh vực tự động hóa hiện nay, đối với việc yêu cầu giám sát và điều khiển hệ thống từ xa qua điện thoại thông minh, máy tính bảng hay qua các trình duyệt web. Việc ứng dụng hệ thống giám sát điều khiển SCADA từ xa cho dây chuyền sản xuất là một trong những công cụ hỗ trợ thiết thực cho các công ty trong việc điều hành hệ thống sản xuất. Bài báo này đề cập đến vấn đề xây dựng hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho dây chuyền sản xuất qua mạng Internet trên cơ sở PLC S7-1200.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009