Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO SMITH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA

Nguyễn Đức Dương

Tóm tắt


Nồi nấu là thiết bị trao đổi nhiệt được dùng rộng rãi và phổ biến trong công nghiệp thực phẩm, đặc biệt trong các dây chuyền sản xuất bia. Nồi nấu cung cấp dịch bia đạt nhiệt chuẩn cho tháp lên men, hệ thống lọc. Quá trình trao đổi nhiệt trong nồi nấu, là quá trình phi tuyến, đặc biệt là trong nồi nấu hồ hóa. Bài báo trình bày cách thức mô hình hóa đối tượng, áp dụng phương pháp điều khiển dự báo Smith kếp hợp bộ điều khiển mô hình nội-IMC để nâng cao chất lưọng và tính ổn định của hệ thóng điều khiển. Kết quả cho thấy, chất lượng quá trình trao đổi nhiệt trong nồi nấu được nâng cao và chất lượng bia được nâng cao. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009