Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG HỆ NGHỊCH LƯU- ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU SỬ DỤNG CẢM BIẾN ĐO GÓC RESOLVER BẰNG PSIM

Phạm Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Vị trí của roto rất cần thiết để thực hiện hệ thống điều khiển vector của động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Trong bài báo này, trọng tâm nghiên cứu là sử dụng cảm biến đo góc resolver để phát hiện vị trí của roto. Các đặc tính nổi bật của cảm biến này là cấu trúc tin cậy và không nhạy với tiếng ồn. Thuật toán đo góc được đề xuất và phương pháp điều khiển vector của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu được thực hiện. Sơ đồ điều khiển nối cấp dòng điện và tốc độ được kiểm chứng bởi phần mềm PSIM, đã cho thấy hiệu quả tốt của phương pháp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009