Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU BIẾN TẦN 4Q SINAMICS S120 CHO ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mai Văn Duy

Tóm tắt


Cùng với sự phổ biến của động cơ không đồng bộ, vấn đề tiết kiệm năng lượng nổi lên như một vấn đề bức thiết, mang tính sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, vì lý do đó mà một hệ truyền động biến tần 4Q với khả năng tái tạo điện năng đã và đang thể hiện tính ưu việt của nó so với các hệ truyền động khác, hệ truyền động 4Q sẽ ngày càng trở nên phổ biến đặc biệt là với các ứng dụng tiêu tốn nhiều năng lượng. Bài báo tập trung nghiên cứu mô hình hệ truyền động 4Q Sinamics S120 cho động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009