Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TẢI CỦA CÁP NGẦM CAO THẾ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT KHÁC NHAU

Trần Anh Tùng

Tóm tắt


Cáp bọc cao thế cách điện polymer được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn về nhiệt. Khả năng tải của đường cáp phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ làm việc cho phép của lớp cách điện. Bên cạnh đó, các điều kiện lắp đặt khác nhau của cáp ảnh hưởng khác nhau đến khả năng tải. Hiện nay, phần lớn các tính toán khả năng tải của đường cáp cao thế dựa trên tiêu chuẩn IEC-60287. Tuy nhiên, giới hạn tính toán của tiêu chuẩn này nằm ở điều kiện lắp đặt trong đó mạch cáp ba pha lõi đơn đặt nằm ngang hoặc đặt theo hình tam giác. Trong khi đó, điều kiện lắp đặt thực tế có thể thay đổi phụ thuộc vào địa hình của tuyến cáp. Bài báo này giới thiệu một phương pháp giải tích dựa trên hệ phương trình Maxwell cho phép tính toán khả năng tải của cáp ngầm cao thế trong điều kiện lắp đặt bất kỳ, có thể áp dụng cho các tuyến cáp gồm một hoặc nhiều mạch cáp. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009