Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THIẾT BỊ HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH BẰNG VẬT LIỆU SIÊU DẪN KIỂU ĐIỆN TRỞ (R_SFCL) TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ KẾT NỐI VỚI NGUỒN PHÂN TÁN

Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tùng Linh, Ngô Đình Thành

Tóm tắt


Bài báo đề xuất một chiến lược ứng dụng thiết bị SFCL vào hệ thống điện phân phối nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng ngắn mạch vượt quá định mức cho phép và giảm sụt áp ngắn hạn trong lưới đện phân phối có kết nối với nguồn phân tán. Giải pháp được thực hiện thông qua các bước sau: Đầu tiên, một thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn kiểu điện trở (R_SFCL) sẽ được mô hình hóa bằng phần mềm Matlab/Simulink. Sau đó, một hệ thống điện phân phối của miền Nam Việt Nam sẽ được lựa chọn và tiến hành mô phỏng đánh giá hiệu quả của thiết bị. Sau cùng, từ các kết quả mô phỏng thực tế cho thấy dòng ngắn mạch được hạn chế và sụt giảm điện áp ngắn hạn được cải thiện đáng kể.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009