Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRUYỀN ÂM DƯỚI NƯỚC TRONG VỊNH BẮC BỘ DÙNG XẤP XỈ PARABOLIC

Trần Cao Quyền

Tóm tắt


Các kỹ thuật tiên tiến của SONAR (ví dụ như đo xa, định vị) phải giải bài toán truyền âm trong ống dẫn sóng đại dương. Trong số các mô hình truyền âm như tia, mode chuẩn và xấp xỉ parabolic thì cái cuối cùng có nhiều tiềm năng hơn. Các ưu điểm của xấp xỉ parabolic không chỉ ở khía cạnh mô hình hóa mà còn ở khả năng áp dụng trong thực tế vì có xét đến việc chia lớp không đều và phụ thuộc cự ly. Bài báo này nghiên cứu khả năng mô hình hóa vịnh Bắc Bộ dùng xấp xỉ parabolic. Mô hình đã hội tụ và các kết quả hệ số suy hao âm theo cự ly chứng minh hiệu quả của mô hình.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009