Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHẬN DẠNG TRÒNG MẮT SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI NHANH CURVELET RỜI RẠC KẾT HỢP CÁC THUẬT TOÁN PCA VÀ SVD

Nguyễn Nam Phúc, Nguyễn Quốc Trung, Trần Hữu Toàn

Tóm tắt


Các đường cong đặc trưng dạng texture của tròng mắt là một trong những yếu tố quan trọng trong nhận dạng tròng mắt. Mặc dù thuật toán biến đổi Curvelet được sử dụng rộng rãi trong nhận dạng tròng mắt nhưng các hệ số biến đổi của thuật toán này còn phức tạp dẫn đến kích thước đặc trưng ảnh còn lớn. Bài báo đề xuất một phương pháp nhận dạng tròng mắt trên cơ sở sử dụng biến đổi nhanh Curvelet kết hợp thuật toán phân tích thành phần chính và phân giải giá trị chủ yếu. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng sử dụng hệ số Curvelet lớp đầu cho hiệu quả tỉ lệ nhận dạng cải thiện với sai số cho phép. Ngoài ra phương pháp này cũng làm giảm thiểu kích thước đặc trưng giúp tăng tốc độ nhận dạng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009