Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢM CAN NHIỄU GIỮA CÁC SÓNG MANG CON TRONG HỆ THỐNG MIMO-OFDM BẰNG CÂN BẰNG MÙ MIỀN TẦN SỐ KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP LẶP

Nguyễn Kim Quang

Tóm tắt


Bài báo trình bày một giải pháp mới để giảm can nhiễu giữa các sóng mang con trong hệ thống MIMO-OFDM. Giải pháp được xây dựng dựa trên việc kết hợp bộ cân bằng mù miền tần số với tiêu chí cực đại hóa độ đo tính độc lập tương hỗ giữa các sóng mang con bằng kỹ thuật phân tích các thành phần độc lập và phương pháp lặp tuần tự để giảm can nhiễu. Đặc điểm của giải pháp này là không sử dụng các tín hiệu thử để phục vụ cho việc giảm can nhiễu và do đó tiết kiệm dung lượng đường truyền. Các kết quả mô phỏng cho thấy giải pháp đạt hiệu quả giảm can nhiễu cao trong môi trường kênh fading chậm. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009