Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 51 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH KẾT TỤ HẠT DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM TRONG HỆ THỐNG LỌC BỤI LY TÂM

Nguyễn Văn Cường, Trần Trọng Thắng

Tóm tắt


Bài báo xây dựng mô hình toán học quá trình kết tụ của các hạt phân tán (rời
rạc) trong môi trường khí dưới ảnh hưởng của sóng siêu âm, có tính đến độ nhớt
của môi trường. Mô hình toán được xây dựng dựa trên hệ phương trình
Smoluchowski, mô tả động học quá trình hội tụ, khi tính toán các thành phần xác
suất va chạm từng đôi của các hạt có kích thước xác định có tính đến độ nhớt của dòng khí. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ hạt tới hiệu suất lọc trong hệ thống lọc bụi khi có tác động và không tác động của sóng siêu âm.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009