Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ BÙN HOẠT TÍNH CÓ BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BACILLUS SP.

Trần Đức Thảo, Trần Thị Kim Chi, Trương Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Liễu, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Tiến Hán

Tóm tắt


Quá trình nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính có bổ sung chế phẩm sinh học Bacillus sp ở 3 tải trọng: 0,48 kg COD/m3.ngày; 0,64 kg COD/m3.ngày; 0,96 kg COD/m3.ngày nhằm mục đích đưa ra một phương pháp xử lý đơn giản, hiệu quả và phù hợp với những nơi có quy mô xử lý nhỏ như ký túc xá. Kết quả cho thấy ở mật độ vi sinh vật khoảng 108 CFU/mL thì hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao nhất và đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B; thời gian lưu nước thích hợp cho 3 tải trọng ở trên lần lượt là 8h, 6h, 4h; Ngoài ra nhóm vi khuẩn Bacillus sp còn có khả năng làm giảm nồng độ NO3- có trong nước thải ở điều kiện hiếu khí, đây là một kết quả quan trọng, có khả năng ứng dụng thực tiễn, vì có thể sử dụng lượng chế phẩm sinh học thích hợp thay thế cho một bể thiếu khí để xử lý NO3-.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009