Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NANO TỪ TRONG PHÂN TÍCH BETA-hCG

Nguyễn Thị Bích Việt, Tạ Văn Thạo, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Viết Minh

Tóm tắt


Qui trình phân tích protein beta-hCG bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang sử dụng nano từ được nghiên cứu và một số điều kiện thực nghiệm đã được tối ưu hoá. Phương pháp có độ lặp tốt (CV 2,87%) với giới hạn phát hiện LOD và giới hạn định lượng LOQ tương ứng là 3,44 và 14,2 mg/L. Kết quả cho thấy vai trò của hạt nano từ trong việc tăng độ nhạy của phép phân tích. Phương pháp được ứng dụng để các định hàm lượng beta-hCG trong một số mẫu huyết thanh tách từ mẫu máu người, kết quả thu được phù hợp với Kit chuẩn DELFIA®hCG kit (CV dưới 10%).

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009