Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG XI MĂNG THAY THẾ BỘT KHOÁNG NHẰM CẢI THIỆN TÍNH NĂNG CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

Lê Văn Chăm, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Văn Trình

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, hiện tượng lún vệt bánh xuất hiện khá phố biến trên nhiều tuyến đường cấp cao ở Việt Nam. Một trong những giải pháp sử dụng xi măng thay thế một phần bột khoáng trong khi sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa đã được nêu ra tuy nhiên còn nhiều ý kiến lo ngại về khả năng chống nứt vỡ. Vì vậy bài báo đưa ra kết quả thực nghiệm đánh giá khả năng sử dụng xi măng đối với việc cải thiện chất lượng bê tông nhựa ở Việt Nam.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009