Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÔNG GIAN CỦA SINH VIÊN KỸ THUẬT

Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Nghĩa

Tóm tắt


Mục đích của bài báo này là nghiên cứu về khả năng tư duy không gian, đề xuất giải pháp tăng cường khả năng không gian của sinh viên kỹ thuật năm thứ nhất qua môn học vẽ kỹ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu khả năng không gian, hệ thống bài luyện tập được thiết kế với nhiều độ khó khác nhau và đưa lên website cho sinh viên năm thứ nhất của trường đại học kỹ thuật thực hiện. Kết quả thu được thông qua bài kiểm tra đầu khóa học và kết thúc khóa học đã chỉ ra rằng kỹ năng hình dung không gian của sinh viên đã được cải thiện từ điểm 4,34 lên điểm 6,61. Qua đó góp phần nâng cao kết quả học tập môn vẽ kỹ thuật nói riêng và các môn học STEM nói chung.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009