Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT NỀN THÉP C45 VÀ CT3 ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỚP PHỦ NHÔM (Al) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NHIỆT

Phạm Văn Liệu, Lê Thu Quý, Lê Thị Phương Thanh

Tóm tắt


Cùng với việc phát triển của khoa học công nghệ, các ngành kỹ thuật công nghiệp cũng phát triển mạnh, đòi hỏi việc nâng cao chất lượng sản phẩm và kéo dài tuổi thọ của các chi tiết máy, đặc biệt đối với các chi tiết máy làm việc trong môi trường khắc nghiệt như chịu ăn mòn, mài mòn, chịu nhiệt độ và áp suất cao là vấn đề luôn được quan tâm. Có rất nhiều phương pháp xử lý bề mặt được ứng dụng trong đó phương pháp phun nhiệt thể hiện được tính ưu việt hơn so với các phương pháp xử lý bề mặt khác cả về kỹ thuật và kinh tế. Trong bài báo này, các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ nhám bề mặt vật liệu nền thép C45 và CT3 đến độ bám dính lớp phủ Nhôm (Al) bằng phương pháp phun hồ quang điện. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong việc phục hồi các chi tiết như cánh quạt trong lò đốt rác thải, cánh tuabin, cánh bơm…


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009