Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO PHI TẬP TRUNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH HỆ NỒI HƠI - TUABIN

Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Minh

Tóm tắt


Hệ nồi hơi - tuabin là một khâu quan trọng trong các nhà máy nhiệt điện. Để điều khiển ổn định hệ phi tuyến nhiều vào nhiều ra với tương tác giữa các đầu vào ra mạnh này có thể sử dụng bộ điều khiển dự báo phi tuyến với hàm mục tiêu sử dụng hàm phạt trạng thái cuối, tuy nhiên việc chọn tham số của hàm phạt là khó khăn và việc giải bài toán tối ưu phi tuyến đòi hỏi bộ điều khiển xử lý với khối lượng tính toán lớn ảnh hưởng tới tính năng thời gian thực của hệ thống. Bài báo đề xuất thuật toán điều khiển dự báo phi tập trung dựa trên mô hình tuyến tính cho hệ thống trên. Tương tác giữa các hệ con được coi là nhiễu và dự báo được sử dụng thông tin dự báo từ các bộ điều khiển cục bộ. Ngoài ra, tính ổn định của các hệ con và toàn hệ cũng được đảm bảo theo tiêu chuẩn ổn định ISS và tính khả thi của thuật toán được kiểm chứng thông qua các kết quả mô phỏng hệ nồi hơi - tuabin.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009