Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ BẠC LIÊU CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ VỀ SỰ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN, GIẢM KHÍ THẢI CO2

Phạm Văn Hoà

Tóm tắt


                                                                                                                         Trên cơ sở phương pháp đã biết về tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho một công trình nguồn điện sử dụng năng lượng mới và tái tạo, trong đó có nguồn điện gió, bài báo đã phân tích và lượng hóa các yếu tố về điều kiện thực tế, sự thay đổi giá điện, giảm khí thải CO2, chính sách thuế để hiệu chỉnh và bổ sung các công thức tính toán, đảm bảo tính các chỉ tiêu sát thực hơn, đánh giá đúng hơn hiệu quả  kinh tế của chúng. Phương pháp luận được áp dụng tính toán cho Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, một nhà máy hiện đại bậc nhất sử dụng năng lượng gió tại Việt Nam


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009