Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG TRONG VIỆC TỰ ĐỘNG HÓA LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP - ÁP DỤNG TRẠM BIẾN ÁP DỊCH VỌNG 22

Nguyễn Nhất Tùng

Tóm tắt


TÓM TẮT

Lưới điện hạ áp phát triển theo xu hướng lưới điện thông minh cần phải thỏa mãn các tiêu chí được công nhận rộng rãi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Để đạt được điều này, lưới điện phân phối được cụ thể hóa ở ba mặt: thiết bị đo lường/điều khiển; hệ thống truyền thông và trung tâm điều độ với phần mềm và các thuật toán điều khiển thông minh lưới điện. Bài báo tập trung phân tích các giải pháp truyền thông áp dụng cho ngành điện nói chung và từ đó đề xuất giải pháp truyền thông cho lưới điện phân phối theo hướng thông minh, tự động hóa. Với các yêu cầu tự động hóa, từng bước tiến tới lưới điện thông minh của lưới điện thực tế Dịch Vọng 22, các hệ thống truyền thông khác nhau được đề cập một cách chi tiết và cuối cùng áp dụng cho lưới điện được lựa chọn. Tất cả các điều này đều nhằm cho hệ thống truyền thông đạt tiêu chuẩn cho một lưới điện hiện đại và áp dụng cho Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009