Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần nhiều chính sách đồng bộ

Nguyễn Hậu, Vũ Đông

Tóm tắt


Phát triển công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ (CNHT) để đẩy mạnh sản xuất trong nước, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế nhập khẩu, dần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 là mục tiêu chính của Hội thảo “Kết nối doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ” diễn ra vào ngày 21/11/2012 vừa qua tại Vĩnh Phúc, do Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Ban Quản lý Dự án phát triển môi trường đầu tư Vĩnh Phúc tổ chức.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP