Tạp chí Thế giới Di sản, S. 09 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về đoàn cán bộ đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đi học ở Liên Xô năm 1951

ThS Trần Bích Hạnh

Tóm tắt


Ý tưởng nghiên cứu đoàn cán bộ đi học ở Liên Xô năm 1951 (gọi tắt là đoàn LX51) xuất phát tình cờ từ bức thư của GS.TS Nguyễn Trọng Nhân gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trong đó đề cập đến đoàn cán bộ đầu tiên sang Liên Xô học tập. Từ trước đến nay, nhiều người chỉ biết có đoàn đi năm 1953 mà ít nghe nói đến đoàn đi năm 1951 này.

 Toàn văn: PDF