Tạp chí Thế giới Di sản, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khẩn trương xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa Óc Eo đề cử UNESCO vinh danh

Hoàng Đăng

Tóm tắt


Di sản văn hóa Óc Eo là một đô thị cảng đặc biệt, được quy hoạch là trung tâm thương mại hàng đầu của Đông Nam Á trong thời kỳ hình thành và phát triển, với giá trị rất đặc biệt. Là nền văn hóa phát triển thịnh trên diện không gian rộng lớn, thuộc loại hình di tích đa dạng và phong phú, bao gồm nơi cư trú, mộ táng, đô thị cổ… Theo các nhà khoa học, giá trị của Di sản văn hóa Óc Eo không những được khẳng định ở tầm quốc gia mà còn được quốc tế ghi nhận từ rất sớm.


Toàn văn: PDF