Tạp chí Thế giới Di sản, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật Khu Nhà Vương

Quốc Đạt

Tóm tắt


Cách thành phố Hà Giang 130km về phía Bắc, Khu Nhà Vương nằm ở thung lũng Sà Phìn là công trình kiến trúc tinh xảo, độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước, được Nhà nước xếp hạng Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật cấp quốc gia.

 

 


Toàn văn: PDF