Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƢỢNG PHÂN LÂN THÍCH HỢP CHO GIỐNG LẠC L27 TRONG VỤ XUÂN 2014 - 2016 TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ân, Nguyễn Thanh Bình
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ DƯỚI CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TƯƠNG LAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Thương
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRUNG BÌNH DI ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Đại, Thiều Thị Thùy
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA L.) TRỒNG TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trọng, Hà Thị Hương
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA FLORFENICOL ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT THỦY SINH Tóm tắt   PDF
Lê Huy Tuấn, Bùi Thị Dịu, Lê Thị Ánh Tuyết
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hiến
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn NHÂN VẬT “XUỐNG CẤP” TRONG KỊCH CỦA SAMUEL BECKETT Tóm tắt   PDF
Lê Thúy Hằng
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHẬN DIỆN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ TÁC ĐÁ QUA DẤU TÍCH TRÊN TƯỜNG THÀNH TÂY ĐÔ Tóm tắt   PDF
Trương Hoài Nam
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT NHẬN HỖ TRỢ TIỀN MẶT HAY HIỆN VẬT TỪ CON CÁI CỦA NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM THEO NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Điệp
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NHẬN THỨC QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ TRI THỨC HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Đới Thị Thêu
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Đặng Thanh Mai
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC PHẬT GIÁO LÝ - TRẦN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Loan
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH TỈNH THANH HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Diệp
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN RPOC1 TỪ LOÀI SÂM CAU ( GAERTN.) TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Đình Chắc, Nguyễn Hoàng Yến
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ PHÂN LẬP VÀ ĐỌC TRÌNH TỰ GEN RPOB LOÀI BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS)TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Tố Hường, Lê Đình Chắc, Trịnh Thị Hồng
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ PHÂN LẬP VÀ ĐỌC TRÌNH TỰ GEN RPOB LOÀI MÃ TIỀN (STRYCHNOSNITIDA)TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Đình Chắc, Hoàng Thị Hà, Trịnh Thị Hồng
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHÂN LOẠI CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH THEO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trưởng, Nguyễn Thị Loan
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA CỦA TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Phan, Đỗ Thị Hằng
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN, ĐỘ ẨM RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Bình, Trần Văn Xuyên, Phùng Thị Tuyết Mai, Lê Thị Lâm
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGƢỠNG GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU RÓM 4 TÚM LÔNG HẠI THÔNG TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lại Thị Thanh, Đinh Thị Thùy Dung, Vũ Thị Thu Hiền
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP VÀ ĐỌC TRÌNH TỰ GEN ITS LOÀI LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS SETACEUS BLUME.) TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Đình Chắc, Nguyễn Thị Hiền
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG VÀ KÍCH THƯỚC HẠT TRONG CÁC MẪU TRẦM TÍCH BIỂN VEN BỜ Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Anh
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VÀ Ý THỨC TỔ CHỨC NGÔN TỪ THÔNG TỤC CỦA NGUYỄN HUY THIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đông
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUAN NIỆM VỀ THÂN THỂ CỦA NGUYỄN VĂN TRUNG TRONG CA TỤNG THÂN XÁC Tóm tắt   PDF
Chung Thị Thúy
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật QUAN NIỆM VỀ THỦ LĨNH CHÍNH TRỊ TRONG TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ CỔ ĐẠI Tóm tắt   PDF
Đặng Thùy Vân
 
151 - 175 trong số 266 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>