Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI NĂNG SUẤT CHẤT LƢỢNG CAO, CÓ MÙI THƠM TRONG VỤ XUÂN TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Mai Nhữ Thắng, Lê Hữu Cơ
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CAO, CÓ MÙI THƠM TRONG VỤ XUÂN 2017 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Mai Nhữ Thắng, Đặng Thế Hoan
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG ĐẬU TƢƠNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CAO SU THỜI KỲ KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Hoài Thanh, Lê Hữu Cần, Lê Đăng Ninh
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KẾT QUẢ TẠO VECTOR BIỂU HIỆN PET-21A (+) MANG ĐOẠN GEN MÃ HÓA EPITOPE KHÁNG NGUYÊN CYFRA21-1 Tóm tắt   PDF
Lê Đình Chắc
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN VỤ XUÂN NĂM 2016 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan, Mai Nhữ Thắng, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Loan
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LOÀI XÉN TÓC ĐEN DORYSTHENES WALKER (WATERHOUSE. 1984) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Thế Nhã, Lê Văn Ninh
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VỀ KHÍ CACBONIC PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ MẠNH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoa, Hà Thị Phương
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ KHÔI PHỤC XẤP XỈ HÀM TRONG KHÔNG GIAN BESOV BẰNG B-SPLINES Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Cường, Mai Xuân Thảo
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hương
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN VÀ AI CẬP NUÔI TẠI YÊN ĐỊNH, THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Tống Minh Phương, Hoàng Thị Bích, Nguyễn Thị Hương
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CHIM TRĨ ĐẦU ĐỎ NUÔI NHỐT TRONG NÔNG HỘ TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Mai Danh Luân
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KHUẾCH ĐẠI GEN SSIV MÃ HOÁ CHO STARCH SYNTHASE (SS) Ở GIỐNG SẮN KM140 BẰNG PHƢƠNG PHÁP RT- PCR Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Hồng, Phạm Bích Ngọc, Lê Thu Ngọc
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Phương
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ LỰA CHỌN NỒNG ĐỘ AXIT AXETIC THÍCH HỢP CHO DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG Cr(III) Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hương Thủy, Vũ Hồng Nam
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LUẬN BÀN VỀ KHẢ NĂNG LÀM THỦ LĨNH VÀ TÍNH ƯA LÀM THỦ LĨNH CỦA NGƯỜI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Mai
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật LUẬN ĐIỂM "KHOA HỌC TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP" CỦA C.MÁC VÀ SỰ VẬN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Phạm Bá Thịnh
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ LUẬT MẠNH SỐ LỚN CHO CÁC PHẦN TỬ NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP ĐÔI MỘT TRONG KHÔNG GIAN BANACH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nga
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG TỪ TRƯỜNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Văn, Đặng Việt Hùng
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MÔ THỨC TÂM LÍ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Quỳnh
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ Mô phỏng và đánh giá ổn định động của hệ thống điện nhiều máy phát Tóm tắt   PDF
Doãn Thanh Cảnh
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ QUY HOẠCH MẠNG NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Dũng, Trần Minh Ngọc
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT NHÓM PHẠM TRÙ PHÂN BẬC BỆN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Cúc
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HÀM SINH XÁC SUẤT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Cúc, Phạm Văn Châu
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ MỘT SỐ CÁCH LÀM ĐỒ CHƠI TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ CHO TRẺ MẦM NON Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hà, Đoàn Dũng Sĩ
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ BẢN ĐỊA ĐÀI LOAN THEO CÁC HƯỚNG CHỌN LỌC KHÁC NHAU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Ánh Tuyết
 
76 - 100 trong số 266 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>