Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ VAI TRÒ CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh An, Ngô Chí Thành
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ VAI TRÒ CẢM BIẾN TRONG MẠNG VẠN VẬT Tóm tắt   PDF
Lê Văn Quang
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Lý
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ TỰ KỶ TẠI TRUNG TÂM PHÚC TÂM AN, THÀNH PHỐ THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Hà
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI CÓ ĐỨC VÀ TÀI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hòa
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật VẬN DỤNG MARKETING VÀO LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Lê Quang Hiếu
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN TẠI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tâm
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô TRONG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hòa
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn VẺ ĐẸP TRONG SÁNG CỦA NHÂN VẬT TRẺ EM TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “ÔNG NGOẠI” CỦA NGUYỄN NGỌC TƢ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Huệ
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VỀ TÍNH ĐA CHỦ ĐỀ CỦA TIỂU THUYẾT TÂY DU KÝ Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Hà
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA CỘNG ĐỒNG cư DÂN VEN BIỂN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Việt Hưng
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ XÁC ĐỊNH HỆ GIÁ TRỊ CẦN ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Mai Thị Quý
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP XÁC ĐỊNH TÍNH MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E.COLI VÀ SALMONELLA SPP. PHÂN LẬP TỪ PHÂN LỢN TIÊU CHẢY Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Sơn, Mai Danh Luân
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP XÁC ĐỊNH ĐỘ MẪN CẢM CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ DỊCH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN MẮC HỘI CHỨNG VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, MẤT SỮA (M.M.A) NUÔI TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA VỚI MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Bích
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ TỈNH CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI CHO THANH HÓA VÀO NĂM 2030 Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trưởng
 
S. 47 (2019): KHỐI NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TRUYỆN NGẮN ĐỜI THỪA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VĂN HỌC CHO HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Anh
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI HỌC PHẦN TIN HỌC VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Phạm Thế Anh, Lê Văn Hào, Hoàng Nam, Lê Thị Hồng
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH LIÊN KẾT ENZYME TRỰC TIẾP PHÁT HIỆN DƯ LƯỢNG CHLORAMPHENICOL TRONG SỮA Tóm tắt   PDF
Hắc Bá Thành, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thúy, S.A. Eremin, I.A. Shanin
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN VÀ DIỄN ĐÀN TIN HỌC TRẺ THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng, Trịnh Thị Anh Loan, Nguyễn Thu Hương
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN XÚC CẢM THẨM MĨ TRONG THƠ CÔNG GIÁO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Hồng
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP XU THẾ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU THẢM THỰC VẬT RỪNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÒNG HỘ CỦA RỪNG ĐẦU NGUỒN HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Tân, Đinh Thị Thùy Dung
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐA VĂN BẢN TRONG NGÀN MẶT TRỜI RỰC RỠ CỦA KHALED HOSSEINI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVII: NGƯỜI CHÂU ÂU VÀ THÁI ĐỘ CỦA CHÍNH QUYỀN LÊ - TRỊNH Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Thủy
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ LOẠI THÉP XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Mai Thị Hồng, Ngô Sĩ Huy
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC HUYỆN ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Hà Thanh
 
226 - 250 trong số 266 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>