Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

C

Công, Phạm Chí, Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Hồng Đức
Cúc, Phạm Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Hồng Đức
Cảnh, Doãn Thanh, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ
Cảnh, Doãn Thanh, hoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Cảnh, Doãn Thanh, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Cần, Lê Hữu, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Cần, Nguyễn Văn, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Cần, Nguyễn Văn, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Châu, Phạm Văn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Chính, Hoàng Văn, Khoa Khoa học Tự nhiên
Chính, Lê Sỹ, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Chính, Lê Sỹ, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Chính, Lê Huy, Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức
Chính, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại Học Hồng Đức
Chắc, Lê Đình, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Chắc, Lê Đình, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên
Chắc, Lê Đình, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Chiến, Vũ Văn, Trung tâm Nghiên cứu-Ứng dụng KHCN
Chinh, Đỗ Thị, Học viên cao học
Cơ, Lê Hữu, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Cường, Lê Văn, Phòng Hành chính Tổng hợp
Cường, Nguyễn Mạnh, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Cường, Nguyễn Thế, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Cường, Nguyễn Văn, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cường, Phạm Văn, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa

1 - 25 trong số 26 mục    1 2 > >>