Chi tiết về Tác giả

Ánh Tuyết, Lê Thị Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp