Chi tiết về Tác giả

Bích, Hoàng Thị Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

 • S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp - Bài viết
  ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG VACXIN TIÊU CHẢY CHO LỢN MẸ ĐẾN TỶ LỆ MẮC BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY Ở LỢN CON THEO MẸ TẠI TRANG TRẠI HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA
  Tóm tắt  PDF
 • S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp - Bài viết
  KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN VÀ AI CẬP NUÔI TẠI YÊN ĐỊNH, THANH HÓA
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP - Bài viết
  XÁC ĐỊNH ĐỘ MẪN CẢM CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ DỊCH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN MẮC HỘI CHỨNG VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, MẤT SỮA (M.M.A) NUÔI TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA VỚI MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH
  Tóm tắt  PDF