Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 42 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“THƠ CHƠI” - TỪ NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐẾN TẢN ĐÀ DƯỚI GÓC NHÌN TƯ DUY THƠ NHƯ LÀ MỘT TIỂU THỂ LOẠI

Lê Thị Dung

Tóm tắt


“Thơ chơi” - một hiệ n tượng thú vị trong dòng chảy văn học Vi ệt Nam không chỉ ngày nay mà “thơ chơi” có tiền đề từ văn học bác học truyền thống. Đặc bi ệt “thơ chơi” phát triển rực rỡ từ giai đoạn văn học cuối thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX qua một số tác giả tiêu biểu. Chặng văn học này bắt đầu từ Nguyễn Công Trứ ngông nghênh, kiêu bạt, đến một Cao Bá Quát cao siêu và kết thúc là một Tản Đà ngất ngưởng, đa tài đa tình.
Nhưng không chỉ dựng ở châm biếm, đả kích, trào phúng mà họ còn là những “người chơi thơ sành điệu” mang đến giọng điệu thơ riêng biệt, tạo nên một “tiểu thể loại” văn học.

Toàn văn: PDF